ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

“Η INTRALOT ανακοινώνει σημαντική αύξηση των εσόδων 7% και EBITDA 2,4% για το 9μηνο του 2016”

 

1 Δεκεμβρίου 2016
H INTRALOT A.E. (RIC: INLr.AT, Bloomberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και τη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου με λήξη την 30η Σεπτεμβρίου του 2016, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Text Box: o	Κατά το εννεάμηνο του 2016 τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,0% (+19,5% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία), γεγονός που οφείλεται στον αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά αθλητικού στοιχήματος στη Βουλγαρία σε συνδυασμό με την ενοποίηση για πρώτη φορά της Eurobet οδηγώντας στην αύξηση των εσόδων κατά 16,2% κατά το Γ’ τρίμηνο του 2016 (+28,9% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία). Τους τελευταίους 12 μήνες τα έσοδα σημείωσαν αύξηση της τάξης του 3,6%. o	Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν ήπια αύξηση κατά 2,4% το εννεάμηνο του 2016 (+16,6% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία) και το περιθώριο κέρδους μειώθηκε μόλις κατά 58 μονάδες βάσης, απορροφώντας μια αύξηση της τάξης των 374 μονάδων βάσης στο ποσοστό απόδοσης κερδών. Τα κέρδη EBITDA κατά το Γ’ τρίμηνο του 2016 μειώθηκαν κατά 14,3% (-1,8% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία), ως αποτέλεσμα του ελλείμματος ύψους περίπου €7,0 εκατ. της Μητρικής Εταιρείας, που οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση των προσπαθειών που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων έργων και προϊόντων, με τα έξοδα που προέκυψαν από εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) και με την επίδραση γεγονότων που δεν συμπεριλήφθηκαν στο Γ’ τρίμηνο του 2016 λόγω χρονικής υστέρησης.  o	Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η INTRALOT προχώρησε στην έκδοση ομολογιών διάρκειας 5 ετών, ύψους €250 εκατ., με επιτόκιο 6,75% για την αναχρηματοδότηση ομολογιών λήξεως το 2018, ύψους €325 εκατ., με επιτόκιο 9,750%, μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους.  o	Τον Νοέμβριο, μεταβιβάσαμε το 80% των δραστηριοτήτων μας στο Περού στην εταιρία NG Entertainment Peru S.A.C. έναντι τιμήματος 68,7 εκατ. δολαρίων.

 

Text Box: o	Το καθαρό χρέος κατά το Γ’ τρίμηνο αυξήθηκε κατά €23,0 εκατ. στα €533,8 εκατ., κυρίως λόγω της καταβολής μερισμάτων σε τρίτους, ύψους €9,5 εκατ. στους συνεργάτες των κοινοπραξιών, των δραστηριοτήτων εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A), ύψους €10,0 εκατ. και της αρνητικής συναλλαγματικής ισοτιμίας ύψους €1,8 εκατ.   Νέα προϊόντα & υπηρεσίες που έχουν προσφάτως αναπτυχθεί και εγκατασταθεί σε διάφορους πελάτες περιλαμβάνουν:  o	Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης (SST) για αυτόνομο παιχνίδι με εξελιγμένες μεθόδους πληρωμής. o	Τη λύση Canvas CMS με πρόσθετες κατηγορίες (Καζίνο & e-στιγμιαία λαχεία), υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση του social marketing o	Native εφαρμογές στοιχήματος μέσω κινητού (iOS, Android) για παιχνίδι με πραγματικά χρήματα o	Νέα έκδοση του Remote Gaming Server, με σημαντικές αρχιτεκτονικές βελτιώσεις, για την καλύτερη απόδοση & υποστήριξη των παιχνιδιών σε παιχνιδομηχανές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ τριμήνου του 2016 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Αντώνιος Κεραστάρης δήλωσε: 
«To Γ’ τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από σημαντική οργανική ανάπτυξη των εσόδων, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής της εταιρείας για λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της έναρξης νέων έργων.  Οι πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις της επιτυχούς αναχρηματοδότησης του ομολογιακού δανείου ύψους €250 εκατ. το Σεπτέμβριο, νωρίτερα από το προβλεπόμενο, με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους που οδηγούν αθροιστικά σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση έως €65 εκατ. στα κόστη εξυπηρέτησης δανεισμού και σε επέκταση της λήξης του το 2021, σε συνδυασμό με την είσπραξη USD 68,7 εκατ. σε μετρητά από την πώληση του 80% των δραστηριοτήτων μας στο Περού, βελτίωσαν σημαντικά την οικονομική μας θέση και την ικανότητα μας να επιτύχουμε τους στόχους μας για σημαντικά μειωμένο καθαρό δανεισμό και βελτιωμένη ταμειακή θέση έως το τέλος του 2016.»

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • O ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16,2% στα €320,6 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, διαμορφώνοντας τα έσοδα για το εννεάμηνο του 2016 στα €957,5 εκατ., και σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 7,0%. Το Γ’ τρίμηνο του 2016 τα έσοδα σημείωσαν αύξηση ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων από το αθλητικό στοίχημα στη Βουλγαρία και την πρόσφατη εξαγορά της βουλγαρικής εταιρείας Eurobet το Γ’ τρίμηνο του 2016.

 

 • Η αύξηση που σημειώθηκε το εννεάμηνο του 2016 προέρχεται από: +€115,1 εκατ. στην Ανατολική Ευρώπη, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στη Βουλγαρία και την Τουρκία, +€20,9 εκατ. στη Βόρεια Αμερική, +€3,2 εκατ. στη Δυτική Ευρώπη λόγω της αύξησης των εσόδων στη Μάλτα και την Κύπρο και +€1,9 εκατ. στην Αφρική λόγω της αύξησης των πωλήσεων στο Μαρόκο, η οποία εν μέρει αντισταθμίστηκε από τις μειωμένες πωλήσεις των €47,8 εκατ. στην περιοχή της Αυστραλίας-Ασίας, λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων στο Αζερμπαϊτζάν, όπου το τοπικό νόμισμα υπέστη σοβαρή υποτίμηση, αλλά και των €-30,8 εκατ. στη Νότια Αμερική, λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων στην Αργεντινή, την Τζαμάικα και τη Βραζιλία.   
 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2016 τα καθαρά έσοδα χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €35,1 εκατ. ανήλθαν στα €355,7 εκατ. (μία ετήσια αύξηση της τάξης του +28,9%), ενώ το εννεάμηνο του 2016 τα καθαρά έσοδα, χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €112,1 εκατ., διαμορφώθηκαν στα €1.069,6 εκατ. (μια ετήσια αύξηση της τάξης του 19,5%).

 

 • Τα αριθμοπαιχνίδια συνεισέφεραν περισσότερο στα έσοδα, αποτελώντας το 48,8% των εσόδων μας (+11,1% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2015), με δεύτερο να ακολουθεί το αθλητικό στοίχημα που συνέβαλε κατά 34,3% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου (+2.4% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2015). Τα VLTs/AWPs αντιπροσωπεύουν το 3,0% των συνολικών εσόδων του Ομίλου (+70,0% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2015) και ακολουθούν τα συμβόλαια Τεχνολογίας με 11,4% (+5,8% συγκριτικά με το εννεάμηνο  του 2015) και ο Ιππόδρομος με 2,6% (-27,7% συγκριτικά με το εννεάμηνο  του 2015).
 • Τζίρος τυχερών παιχνιδιών

Κατά το εννεάμηνο του 2016 τα συστήματα της INTRALOT διαχειρίστηκαν €17,3 δισ. του συνολικού τζίρου των τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες), οδηγώντας σε μια αύξηση της τάξης του 1,0% σε σχέση με πέρυσι. Η Αφρική παρουσίασε αύξηση κατά 22,6%, η Βόρεια Αμερική αύξηση κατά 11,7%, η Ανατολική Ευρώπη αύξηση κατά 3,2%, η Δυτική Ευρώπη αύξηση κατά 1,4%, η Νότια Αμερική μείωση κατά 13,5%, και η Ασία μείωση κατά 6,5%.

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / OPEX

 • Το Περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε στο 17,6% κατά το εννεάμηνο του 2016 από 18,8% το εννεάμηνο του 2015, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά κυρίως από τη συρρίκνωση του περιθωρίου κέρδους στη Βουλγαρία και το Αζερμπαϊτζάν (λόγω της υψηλότερης απόδοσης κερδών) και την Τουρκία, γεγονός που εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση του περιθωρίου κέρδους στις ΗΠΑ. Το ποσοστό απόδοσης κερδών κατά το εννεάμηνο του 2016 σημείωσε αύξηση κατά 3,7 μονάδες βάσης συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2015, ενώ τα μικτά έσοδα GGR αυξήθηκαν κατά 4,3% την ίδια περίοδο. Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2016 το ποσοστό απόδοσης κερδών αυξήθηκε κατά 4,9 μονάδες βάσης συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2015 (λόγω της Βουλγαρίας και του Αζερμπαϊτζάν), ενώ τα μικτά έσοδα (GGR) αυξήθηκαν κατά 7,6%.

 

 • Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα €14,3 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2016 έναντι των €17,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 15,8%. Οι βασικοί λόγοι αυτής της μείωσης ήταν τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα από την Αυστραλία λόγω της πώλησης των σχετικών δραστηριοτήτων μας στην περιοχή το Β’ τρίμηνο του 2015 (€3,6 εκατ.) και η αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών (€1,0 εκατ.), γεγονός που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βελτίωση των δραστηριοτήτων μας στην Τουρκία (€1,7 εκατ.) και την ανάπτυξη μας στις ΗΠΑ στον τομέα των υπηρεσιών στιγμιαίων λαχείων (€1,4 εκατ.)
 • Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2,8% στα €109,9 εκατ. σύμφωνα με την στρατηγική μας για τη μείωση του κόστους.

 

EBITDA

 • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €35,0 εκατ. κατά το Γ’ τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας μια μείωση της τάξης του 14,3% συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2015.   Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €123,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2016, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 2,4%.
 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Κατά τo Γ’ τρίμηνο του 2016 τα κέρδη EBITDA χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €5,1 εκατ. διαμορφώθηκαν στα €40,1 εκατ. (-1,8% σε ετήσια βάση), ενώ κατά το εννεάμηνο του 2016 τα κέρδη EBITDA χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €17,2 εκατ. διαμορφώθηκαν στα €141,1 εκατ. (ετήσια αύξηση 16,6%).

 

 

EBT / NIATMI

 • Τα κέρδη προ φόρων (EBT) κατά το Γ’ τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα € -1,8 εκατ. έναντι €5,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2015. Κατά το εννεάμηνο του 2016 τα κέρδη EBT ήταν €17,8 εκατ. από €30,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2015 (€-13,0 εκατ.), έχοντας επηρεαστεί αρνητικά από τα αυξημένα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (€6,9 εκατ.), τις αυξημένες συναλλαγματικές διαφορές (€2,9 εκατ.), τις αυξημένες επενδυτικές δραστηριότητες (€2,0 εκατ.) και την απώλεια περιουσιακών στοιχείων (€2,0 εκατ.) κατά το εννεάμηνο του 2016.

 

 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2016 τα κέρδη EBT χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ανήλθαν στα €1,0 εκατ. από €9,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2015, ενώ το εννεάμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα €34,7 εκατ. (ετήσια αύξηση 17,6%).
 • Τα κέρδη NIATMI από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το Γ’ τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα €-18,6 εκατ. συγκριτικά με τα €-14,0 εκατ. του Γ’ τριμήνου του 2015, ενώ το εννεάμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα €-34,5 εκατ. από €-36,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2015.

 

 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Τα κέρδη NIATMI από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το Γ’ τρίμηνο του 2016 χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών διαμορφώθηκαν στα €-18,5 εκατ. από €-9,5 εκατ. κατά το Γ’ τρίμηνο του 2015, ενώ το εννεάμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα €-28,7 εκατ. από €-37,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2015.

 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

 • Οι λειτουργικές Ταμειακές ροές σχεδόν διπλασιάστηκαν κατά το εννεάμηνο του 2016, και διαμορφώθηκαν στα €121,1 εκατ. έναντι €64,8 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2015. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης (+€2,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2016 από -€46,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2015).

 

 • Οι Καθαρές Επενδύσεις το εννεάμηνο του 2016 ήταν €44,6 εκατ. έναντι €53,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2015. Οι σημαντικότερες επενδύσεις για το εννεάμηνο του 2016 περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ και τη Χιλή που ανέρχονται στα €10,5 εκατ. και €4,9 εκατ. αντίστοιχα, καθώς και τις δραστηριότητες που αφορούν στην Ερεύνα και Ανάπτυξη στα €5,2 εκατ.
 • Το Καθαρό Χρέος κατά το Γ’ τρίμηνο αυξήθηκε κατά €23.0 εκατ. στα €533.8 εκατ., κυρίως λόγω της καταβολής μερισμάτων σε τρίτους,  ύψους €9,5 εκατ. στους συνεργάτες των κοινοπραξιών, των δραστηριοτήτων εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) ύψους €10.0 εκατ. και της αρνητικής συναλλαγματικής ισοτιμίας ύψους €1,8 εκατ.

 

 • Κατά το 12μηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2016, η αναλογία Καθαρού Δανεισμού προς τα κέρδη EBITDA, που προσαρμόστηκε για το ποσό που εισπράχθηκε από την συναλλαγή στο Περού τον Νοέμβριο του 2016 (€62,3 εκατ.) και το πριμ εξόφλησης που σχετίζεται με την έκδοση του ομολογιακού δανείου (€10,8 εκατ.) διάρκειας 5 ετών και ύψους €250 εκατ., διαμορφώθηκε στα 2.88x. 
 • Τον Σεπτέμβριο του 2016, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση του ομολογιακού δανείου ύψους €325 εκατ. με λήξη το 2018 με την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους €250 εκατ. λήξης το 2021. Πρόσφατα, η εταιρεία εξασφάλισε γραμμές πίστωσης ύψους €240 εκατ. έναντι των €200 εκατ. που είχε λάβει στο παρελθόν. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία θα επωφεληθεί από την επαναλαμβανόμενη εξοικονόμηση κόστους στο ετήσιο επιτόκιο ύψους €12-13 εκατ.   

 

 • Στις 30/09/2016 η Εταιρεία δεν κατείχε κανένα από τα ομόλογά μας.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 • Τα έσοδα από τα συμβόλαια αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων αυξήθηκαν κατά 5,0% κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων στη Βουλγαρία, τη Μάλτα και την Κύπρο, τα οποία εν μέρη εξισορροπήθηκαν από την απόδοση του Αζερμπαϊτζάν, της Τζαμάικα, της Αργεντινής και της Βραζιλίας.
 • Οι πωλήσεις από τα συμβόλαια διαχείρισης παρουσίασαν αύξηση κατά 19,3%, που οφείλεται κυρίως στην απόδοση της Τουρκίας και του Μαρόκο.
 • Τα έσοδα από τις πωλήσεις HW και τα συμβόλαια συντήρησης αυξήθηκαν κατά 10,5% κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, που μερικώς ισοσταθμίστηκαν από τα έσοδα στην Αργεντινή, ένα συμβόλαιο πληροφορικής στη Μαλαισία και τα έσοδα από τα Ελληνικά Λαχεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ INTRALOT 
Τα έσοδα της περιόδου μειώθηκαν κατά 10,4% στα €47,3 εκατ.
Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν στα €1,7 εκατ. από €37,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2015.
Τα έσοδα μετά τους Φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν στα -€6,9 εκατ. από €-8,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2015.