Ανακοινώσεις προς Χ.Α.

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της INTRALOT στην Intralot de Peru

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT ανακοινώνει την πώληση του μεριδίου της στην Intralot de Peru και την επέκταση του συμβολαίου τεχνολογίας της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT παρέχει ενημέρωση αναφορικά με τη Συμφωνία Lock-up

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT παρατείνει την προθεσμία προσχώρησης στη συμφωνία lock-up προκειμένου να δοθεί στους επενδυτές περισσότερος χρόνος για τη μελέτη των υποστηρικτικών εγγράφων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT Ανακοινώνει την Ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε Σώμα Κατόπιν Παραιτήσεως Mη Εκτελεστικού Μέλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει Επέκταση Συμβολαίου με τον ΟΠΑΠ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT συνάπτει σύμβαση δέσμευσης (lock-up) με βασικούς ομολογιούχους στα πλαίσια των προτεινόμενων συναλλαγών βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσής της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Υπογράφει Επέκταση Συμβολαίου με την Lotterywest στη Δυτική Αυστραλία μέχρι το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γνωστοποίηση Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Γνωστοποίηση Ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση: Συμπλήρωση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2020 σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν για τη μείωση των επιπτώσεων από την πανδημία κορωνοιού (COVID-19)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ