Ανακοινώσεις προς Χ.Α.

Δελτίο Τύπου: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT ανακοινώνει επέκταση συμβολαίου με την ΟΠΑΠ Α.Ε. στον τομέα προϊόντων και υπηρεσιών λοταρίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2022: Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Intralot Inc. αποπλήρωσε πλήρως τις Ομολογίες λήξης 2025 (PIK Toggle Notes)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της INTRALOT και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Intralot Inc. αναχρηματοδοτεί πλήρως τα $254.042.911 των Ομολογιών λήξης 2025 (PIK Toggle Notes) μέσω Κοινοπρακτικού Δανείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 222.800.215 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT ολοκληρώνει την απόκτηση μετοχών της Intralot US Securities B.V. από μετόχους μειοψηφίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ