Ανακοινώσεις προς Χ.Α.

Δελτίο Τύπου: H INTRALOT ολοκληρώνει με επιτυχία τη μετάβαση του κεντρικού συστήματος της κρατικής Λοταρίας της British Columbia στο cloud οικοσύστημα LotosX Omni

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2024: Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & ορισμός των ανεξάρτητων μελών του – Εκλογή Νέας Επιτροπής Ελέγχου - Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG εξόφλησε πλήρως τις Ομολογίες 5,250% λήξης 2024

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG θα εξοφλήσει πλήρως τις Ομολογίες λήξης 2024 στις 9 Απριλίου 2024

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ