Ανακοινώσεις προς Χ.Α.

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου του Ν.3556/2007

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η INTRALOT ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΝΕΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση σχετικά με την μεταβίβαση των μετοχών της Inteltek

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της INTRALOT στην Gamenet

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

INTRALOT: ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Επεκτείνει το Συμβόλαιο με τη Λοταρία του New Hampshire για την Παροχή Λύσεων Αθλητικού Στοιχήματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματική ανακοίνωση (πώληση του ποσοστού συμμετοχής της INTRALOT στην Gamenet)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της INTRALOT στην Gamenet

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση: Ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών που κατείχε η INTRALOT στα Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ