Ανακοινώσεις προς Χ.Α.

Γνωστοποίηση Απόφασης για την Πώληση Ιδίων Μετοχών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT ανακοινώνει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα του 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου - Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πώληση Ιδίων Μετοχών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γνωστοποίηση Απόφασης για την Πώληση Ιδίων Μετοχών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT ανακοινώνει την τροποποίηση της σύμβασης στο Μαρόκο με την La Marocaine Des Jeux Et Des Sports

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της INTRALOT στην Intralot de Peru

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT ανακοινώνει την πώληση του μεριδίου της στην Intralot de Peru και την επέκταση του συμβολαίου τεχνολογίας της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT παρέχει ενημέρωση αναφορικά με τη Συμφωνία Lock-up

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT παρατείνει την προθεσμία προσχώρησης στη συμφωνία lock-up προκειμένου να δοθεί στους επενδυτές περισσότερος χρόνος για τη μελέτη των υποστηρικτικών εγγράφων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT Ανακοινώνει την Ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε Σώμα Κατόπιν Παραιτήσεως Mη Εκτελεστικού Μέλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει Επέκταση Συμβολαίου με τον ΟΠΑΠ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ