Ανακοινώσεις προς Χ.Α.

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT υπογράφει νέα επταετή συμφωνία με τη Magnum Corporation στη Μαλαισία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης και χρήση αντληθέντων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της INTRALOT

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση τελικής απόδοσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση-Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό με εύρος απόδοσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση σχετικά με την δυνητική αγορά-στόχο για τις Ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» σχετικά με την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου στο Μαρόκο με την La Marocaine Des Jeux et des Sports για τα παιχνίδια λοταρίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT ανακοινώνει δεσμευτική συμφωνία για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ