Ανακοινώσεις προς Χ.Α.

Δελτίο Τύπου: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ακύρωση ιδίων μετοχών και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαΐου 2022: Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2022: Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007: (Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Intralot συγκαλεί Γενική Συνέλευση για Αύξηση Κεφαλαίου κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοινώνει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT, Inc. υπογράφει 5-ετή επέκταση συμβολαίου με τη Λοταρία του Γουαϊόμινγκ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου στη Μαλαισία με την Magnum Corporation Sdn BhD

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οικονομικό Ημερολόγιο της INTRALOT για το 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ