Ανακοινώσεις προς Χ.Α.

Δελτίο Τύπου: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους Ομολογιούχους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημέρωση αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών των εταιρειών του ομίλου Intralot

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημέρωση αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών των εταιρειών του ομίλου Intralot

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ακύρωση ιδίων μετοχών και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT παρέχει ενημέρωση αναφορικά με τη Συμφωνία Lock-up και τη διαδικασία των προσφορών ανταλλαγής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή Νέας Επιτροπής Ελέγχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2021: Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της INTRALOT

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT παρέχει ενημέρωση αναφορικά με τη Συμφωνία Lock-up

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η INTRALOT ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης του μεριδίου της στην INTRALOT do Brasil

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ