Ανακοινώσεις προς Χ.Α.

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της INTRALOT στην Gamenet

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

INTRALOT: ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Επεκτείνει το Συμβόλαιο με τη Λοταρία του New Hampshire για την Παροχή Λύσεων Αθλητικού Στοιχήματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματική ανακοίνωση (πώληση του ποσοστού συμμετοχής της INTRALOT στην Gamenet)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της INTRALOT στην Gamenet

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση: Ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών που κατείχε η INTRALOT στα Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄Εξαμήνου 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Intralot Inc. ανανέωσε την πιστωτική της γραμμή με την Bank of America

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT υπογράφει συμβόλαιο για την παροχή αθλητικού στοιχήματος, συστημάτων τυχερών παιχνιδιών και συναφών υπηρεσιών στην Washington, D.C.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT και ο ΟΠΑΠ υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία (MOU) για την μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει η INTRALOT στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTRALOT

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ