Ανακοίνωση: Ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών που κατείχε η INTRALOT στα Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Η INTRALOT, σε συνέχεια της από 23/07/2019 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της στην Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στον ΟΠΑΠ, έναντι του τιμήματος των Είκοσι Εκατομμυρίων Ευρώ (€20.000.000).