Ανακοίνωση ολοκλήρωσης πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της INTRALOT στην Gamenet

Σε συνέχεια των από 23.10.2019 και 19.11.2019 ανακοινώσεων προς το Χ.Α., η INTRALOT ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της στην Gamenet (6.000.000 μετοχές ή 20% του μετοχικού της κεφαλαίου) προς την “Gamma Bidco S.r.l.” (εταιρεία που συνεστήθη με κεφάλαια που διαχειρίζεται η Apollo Management IX, L.P., συνδεδεμένη με την  Apollo Management, Inc.), έναντι τιμήματος €78 εκατ.