Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3830/22.10.2019 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΟΤΕ Α.Ε. για την από κοινού διεκδίκηση άδειας διενέργειας τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν κατόπιν ολοκλήρωσης της σε εξέλιξη διαδικασίας θέσπισης του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Η INTRALOT δεσμεύεται να ενημερώσει τόσο το επενδυτικό κοινό, όσο και τις ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών.

Επίσης, σε σχέση με την αναφορά της ως άνω επιστολής σε φήμες για εξαγορά μεριδίου της INTRALOT από τον ΟΤΕ, η εταιρεία δηλώνει ότι δεν είναι σε γνώση οποιασδήποτε τέτοιας συζήτησης ή απόφασης.