Αλλαγή στην Διεύθυνση Λογιστηρίου του Ομίλου

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της αποχώρησης, λόγω συνταξιοδότησης, του κ. Νικολάου Παυλάκη, Διευθυντή Φορολογικών Υπηρεσιών & Λογιστηρίου του Ομίλου, τα συγκεκριμένα καθήκοντα αναλαμβάνει από σήμερα ο κ. Βασίλειος Βασδάρης, ο οποίος εργάζεται στην INTRALOT από το 1993.