ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2015

Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015 τροποποιείται ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 αντί της Τετάρτης 20 Μαΐου 2015, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.