ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (01/03/2007)

Η Εταιρία ανακοινώνει ότι καθώς ο χρόνος εκτέλεσης της απόφασης του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Τουρκίας συμπληρώνεται και καθώς οι διαδικασίες ανάθεσης της νέας σύμβασης του έργου διοργάνωσης του Στοιχήματος στην Τουρκία δεν έχουν ολοκληρωθεί, το Spor Toto αποφάσισε την προσωρινή αναστολή του παιχνιδιού, η οποία, κατά την εκτίμηση της Εταιρίας, θα έχει διάρκεια μερικές ημέρες.
Σημειώνεται ότι ο σχετικός Νόμος εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας στις 27 Φεβρουαρίου, 2007.