ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε απάντηση ερωτήματος από το Χρηματιστήριο Αθηνών (αριθμ. πρωτ. 28120 - 29/11/2011) σχετικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού οικονομικού τύπου αναφερόμενα στον ΟΔΙΕ, η INTRALOT διευκρινίζει ότι δεν δύναται να σχολιάσει δημοσιεύματα που αφορούν διαδικασίες για τις οποίες είναι αρμόδιοι άλλοι φορείς. ΢την προκειμένη περίπτωση οι αρμόδιοι φορείς είναι το Σαμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, ο ΟΔΙΕ, καθώς και οι τράπεζες-σύμβουλοι του Δημοσίου Credit Agricole και ΕΜΠΟΡΙΚΗ.