ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η INTRALOT ανακοινώνει την υπογραφή Συμφωνητικού Αγοράς Μετοχών με την εταιρία ZodiacInternational Investments Ltd για την πώληση της συμμετοχής της ύψους 50,05% στην Intralot Caribbean Ventures Limited, η οποία κατέχει το 49,9% της Supreme Ventures Limited – εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Τζαμάικα.

Το ποσό της συναλλαγής συμφωνήθηκε στα USD 40 εκατ. Η προθεσμία για την καταληκτική ημερομηνία καθορίστηκε έως η 31η Δεκεμβρίου 2017.