Ανακοίνωση (04/08/2006)

Σε συνέχεια της σχετικής απάντησής μας προς το ΧΑ με ημερομηνία 1/8/2006, αριθμό πρωτοκόλλου 38270 και των επιστολών του ΧΑ με ημερομηνία 1/8/2006, αριθμό πρωτοκόλλου 38269 και 2/8/2006, αριθμό πρωτοκόλλου 38470 και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 285 του Κανονισμού του ΧΑ σχετικά με τον σχολιασμό δημοσιευμάτων που αφορούν την ανάληψη της λοταρίας στη Νότιο Αφρική απαντούμε τα εξής:
Ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Νοτίου Αφρικής ανακοίνωσε ότι η εταιρία Gidani, στην οποία συμμετέχει η θυγατρική της INTRALOT, INTRALOT South Africa, είναι ο προτιμητέος πλειοδότης στο διαγωνισμό για την ανάληψη της λειτουργίας και την παροχής της τεχνολογικής υποδομής της λοταρίας. Κατακύρωση της σύμβασης θα υπάρξει μόνο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το αρμόδιο Υπουργείο. Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και η επίσημη ανακοίνωση των αρμοδίων αρχών της Νοτίου Αφρικής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το διάστημα των δύο μηνών.
Το μερίδιο συμμετοχής της INTRALOT στην εταιρία Gidani δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, ενώ τα προσδοκώμενα έσοδα σε περίπτωση ανάληψης του έργου δεν μπορούν να προσδιοριστούν ακόμα καθώς θα είναι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με τις αρμόδιες αρχές της Νοτίου Αφρικής.
Η χρονική διάρκεια του έργου θα καθοριστεί στο τελικό κείμενο της σύμβασης και δεν θα υπερβαίνει τα 8 χρόνια. Καθώς η διαδικασία των διαπραγματεύσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, όταν υπάρξει οριστική κατάληξη σχετικά με την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως θα ενημερώσουμε άμεσα με σχετική ανακοίνωση το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία