ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (05/03/2007)

H ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στις 5/3/2007 το αρμόδιο δικαστήριο στη Ν.Αφρική που εξέτασε την προσφυγή της εταιρείας Uthingo (η οποία έχει την τωρινή άδεια διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στη Ν.Αφρική και η οποία κατετάγη δεύτερη σε σειρά αξιολόγησης) έκρινε ότι υπήρξαν ελλείψεις στα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Υπουργού από το National Lotteries Board σχετικά με τους μετόχους της Uthingo και της Gidani (στην οποία η INTRALOT συμμετέχει μέσω της θυγατρικής της INTRALOT South Africa Pty Ltd), και κατά συνέπεια ο Υπουργός θα πρέπει να επανεξετάσει τη διαδικασία σχετικά με τα παραπάνω.
Σημειώνεται ότι η τρέχουσα άδεια της Uthingo, η οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με το νόμο, λήγει στις 31/3/2007 ενώ η ημερομηνία έναρξης για τη νέα άδεια που κατακυρώθηκε στη Gidani είναι 1/4/2007.
H Εταιρεία εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιλύσει την κατάσταση κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί μία προσωρινή διακοπή των τυχερών παιχνιδιών. Περαιτέρω, η Gidani θα εξετάσει με λεπτομέρεια την απόφαση και εφόσον υπάρξει ανάγκη, θα ακολουθήσει τη διαδικασία της έφεσης. Όταν υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες, η Intralot θα προβεί σε νέα ανακοίνωση.H ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στις 5/3/2007 το αρμόδιο δικαστήριο στη Ν.Αφρική που εξέτασε την προσφυγή της εταιρείας Uthingo (η οποία έχει την τωρινή άδεια διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στη Ν.Αφρική και η οποία κατετάγη δεύτερη σε σειρά αξιολόγησης) έκρινε ότι υπήρξαν ελλείψεις στα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Υπουργού από το National Lotteries Board σχετικά με τους μετόχους της Uthingo και της Gidani (στην οποία η INTRALOT συμμετέχει μέσω της θυγατρικής της INTRALOT South Africa Pty Ltd), και κατά συνέπεια ο Υπουργός θα πρέπει να επανεξετάσει τη διαδικασία σχετικά με τα παραπάνω.
Σημειώνεται ότι η τρέχουσα άδεια της Uthingo, η οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με το νόμο, λήγει στις 31/3/2007 ενώ η ημερομηνία έναρξης για τη νέα άδεια που κατακυρώθηκε στη Gidani είναι 1/4/2007.
H Εταιρεία εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιλύσει την κατάσταση κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί μία προσωρινή διακοπή των τυχερών παιχνιδιών. Περαιτέρω, η Gidani θα εξετάσει με λεπτομέρεια την απόφαση και εφόσον υπάρξει ανάγκη, θα ακολουθήσει τη διαδικασία της έφεσης. Όταν υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες, η Intralot θα προβεί σε νέα ανακοίνωση.