Ανακοίνωση (07/05/2008)

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ 3/347/12.7.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας μας.
Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 6ης Μαίου 2008, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. Ειδικότερα το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελούν οι κ.κ.:

1.Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
2.Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
3.Ανδρέας Παπούλιας του Βασιλείου,
4.Φώτιος Μαυρουδής του Θρασυβούλου,
5.Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
6.Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου,
7.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη,
8. Φοίβος Χατζής του Χρήστου και
9. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου.

Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.:

1.Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, και
2.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 6ης Μαΐου 2008 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1.Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2.Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3.Ανδρέας Παπούλιας του Βασιλείου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4.Φώτιος Μαυρουδής του Θρασυβούλου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5.Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
6.Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Φοίβος Χατζής του Χρήστου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος και
9. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.