ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 5ης Μαΐου 2009, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. Ειδικότερα το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελούν οι κ.κ.:

1.Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
2.Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
3.Ανδρέας Παπούλιας του Βασιλείου,
4.Φώτιος Μαυρουδής του Θρασυβούλου,
5.Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
6.Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου,
7.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη,
8. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου και
9.Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.:

1.Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, και
2.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη και
3.Σωτήριος Φίλος του Νικολάου

Επίσης εκλέχθηκε νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που θα αποτελείται από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κ.κ. Σωτήριο Φίλο, Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη και Αναστάσιο Τσούφη

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 5ης Μαΐου 2009 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1.Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2.Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3.Ανδρέας Παπούλιας του Βασιλείου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4.Φώτιος Μαυρουδής του Θρασυβούλου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5.Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
6.Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7.Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8.Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
9.Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.