ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (11/04/2006)

Σχετικά με ερώτημα που μας απευθύνατε με την από 17057/07.04.2006 επιστολή σας και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 285 του Κανονισμού του ΧΑ, όσον αφορά δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου σχετικά με το ενδιαφέρον της INTRALOT για την τουρκική λοταρία Milli Piyango απαντούμε τα εξής:
Πρόθεση της Εταιρίας είναι να συμμετάσχει στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Τουρκικής Λοταρίας - Κρατικός Οργανισμός Milli Piyango, όπως έχει ανακοινωθεί ως πρόθεση της Τουρκικής κυβέρνησης στα πλαίσια ιδιωτικοποιήσεων. Ο σχετικός διαγωνισμός ο οποίος θα καθορίζει και τη μορφή της ιδιωτικοποίησης δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί. Όταν υπάρξουν εξελίξεις θα ενημερώσουμε με σχετική ανακοίνωση το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.