ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η INTRALOT, σε συνέχεια των από 3.10.2017 και 5.10.2017 ανακοινώσεών της, γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή με την εταιρία Zodiac International Investments Ltd για την πώληση της συμμετοχής της ύψους 50,05% στην Intralot Caribbean Ventures Limited. Η Intralot Caribbean Ventures Limited κατέχει το 49,9% της Supreme Ventures Limited, εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Τζαμάικα.

Το ποσό της συναλλαγής ανήλθε σε USD 40 εκατ., που αντιστοιχεί σχεδόν σε 12 φορές τα ετήσια κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της INTRALOT.