Ανακοίνωση (15/03/2013)

Η INTRALOT, η ηγέτιδα Εταιρία παροχής ολοκληρωμένων συστημάτων και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, θα ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα χρήσης του 2012 στις 28 Μαρτίου, 2013. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με λεπτομέρειες σχετικά με την ώρα της σχετικής τηλεδιάσκεψης με τους επενδυτές. Επιπλέον, η Εταιρία ανακοινώνει ότι έχει αναθέσει σε τέσσερις κορυφαίες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες να ενεργήσουν ως σύμβουλοι σχετικά με μια πιθανή συναλλαγή που αφορά στην άντληση δανειακών κεφαλαίων μέσω των διεθνών κεφαλαιαγορών.