ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι, στις 18 Μαΐου, 2015, ο κ. Διομήδης Βασιλείου ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών του Ομίλου (Group Chief Financial Officer - CFO). Ο κ. Βασιλείου είναι απόφοιτος του London School of Economics με εξειδίκευση σε Accounting & Finance, όπου φοίτησε με υποτροφία Chevening. Είναι επίσης Fellow Chartered Accountant, μέλος του ICAEW και CPA fellow μέλος του ICPAC. Ο κ. Βασιλείου κατείχε σημαντικές θέσεις ευθύνης στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων του CFO στη Regency Entertainment και στον Όμιλο Antenna.