ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (21/12/2007)

H INTRALOT υπέγραψε σήμερα σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου σε μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility), συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ με πενταετή διάρκεια.
Διοργανώτριες τράπεζες, Bookrunners και Mandated Lead Arrangers είναι οι Barclays Capital, BNP Paribas και Citigroup Global Markets Limited.
Στις 7 Νοεμβρίου, 2007 η Εταιρία είχε αναθέσει στις ανωτέρω τράπεζες τη διοργάνωση του κοινοπρακτικού δανείου αρχικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, το οποίο διαμορφώθηκε τελικά σε 500 εκατ. ευρώ λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος συμμετοχής των τραπεζών.
Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν την αναχρηματοδότηση υφισταμένων τραπεζικών υποχρεώσεων, τη χρηματοδότηση εξαγορών και άλλων επενδύσεων του Ομίλου. Επιπλέον αναμένεται να βελτιώσει την κεφαλαιακή διάρθρωση και να μειώσει σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου της INTRALOT.