Ανακοίνωση (22/01/2007)

Η εταιρεία ανακοινώνει σχετικά με την προσφυγή της GTech Avrasya Teknik Hizmet ve Musavirlik AS κατά της Τουρκικής Αρχής Κρατικών Προμηθειών και του οργανισμού Spor Toto με την οποία ζητούσε την ακύρωση του διαγωνισμού σχετικά με το προκαθορισμένο στοίχημα που έχει κατακυρωθεί στην θυγατρική μας Inteltek καθώς και την ακύρωση της απόφασης της Αρχής Κρατικών Προμηθειών σχετικά με τον προαναφερθέντα διαγωνισμό, ότι σύμφωνα με πληροφορίες τμήμα του Διοικητικού Εφετείου αφενός χορήγησε αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και αφετέρου αναστολή εφαρμογής των διοικητικών πράξεων που έχουν σχέση με τη διαγωνιστική διαδικασία.
Πρόκειται για προσωρινή απόφαση και η οριστική απόφαση του τμήματος του Διοικητικού Εφετείου αναμένεται να εκδοθεί εντός των επομένων μηνών και σε κάθε περίπτωση τα μέρη έχουν δικαίωμα έφεσης.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν πρόσθετες εξελίξεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα και αφού λάβουμε γνώση της σχετικής απόφασης, η Εταιρεία μας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες αρχές και το επενδυτικό κοινό όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.