ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (23/02/2007)

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι σύμφωνα με πληροφορίες, το Τουρκικό Κοινοβούλιο ενέκρινε, ομόφωνα, νομοσχέδιο το οποίο αίρει τα κωλύματα του προηγούμενου νομικού καθεστώτος σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Δημοσίου Τουρκικού Οργανισμού Spor Toto και εξασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του παιχνιδιού «Iddaa» (Στοίχημα) και της σύμβασης της θυγατρικής εταιρείας Inteltek με τον Spor Toto, έως τη συνέχιση της λειτουργίας του από ανάδοχο που θα επιλεγεί στο πλαίσιο μελλοντικού διαγωνισμού που θα προκηρύξει ο Spor Toto.
Ο νόμος τελεί υπό την έγκριση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας.