ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (24/02/2007)

Σε συνέχεια της από 23.2.2007 ανακοίνωσης της Intralot σχετικά με τον νόμο που ψήφισε το Τουρκικό Κοινοβούλιο, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το τελικό κείμενο της διάταξης που ψηφίστηκε και ετέθη υπ’ όψιν της εταιρείας, η συνέχιση του παιχνιδιού Iddaa (Στοίχημα) θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση ή με άλλο πρόσφορο τρόπο μέχρι την πραγματοποίηση νέου διαγωνισμού ο οποίος θα πρέπει να διενεργηθεί εντός έτους. Ο νόμος προβλέπει ότι ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να ξεκινήσει την λειτουργία του παιχνιδιού εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της σύμβασης.