ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

κολουθεί ανακοίνωση της Totolotek, θυγατρικής της INTRALOT στην Πολωνία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOTOLOTEK

«To Υπουργείο Οικονομικών της Πολωνίας, ο αρμόδιος Οργανισμός για τα τυχερά παιχνίδια στη χώρα, αποφάσισε να ανακαλέσει τις άδειες διεξαγωγής στοιχήματος της Totolotek με βάση μία απόφαση, την οποία η Totolotek θεωρεί νομικά αβάσιμη, σύμφωνα με την οποία τμήμα του προγράμματος επιβράβευσης πελατών της (με την επωνυμία “e-promocja”), που βασιζόταν σε διαδικτυακές εφαρμογές, προσομοίαζε με λειτουργία διαδικτυακού στοιχήματος, η οποία δεν επιτρεπόταν τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά επετράπη βάση νόμου από τον Ιανουάριο του 2012.

Στα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Πολωνική αγορά, η Totolotek λειτουργούσε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. Η εταιρεία και οι νομικοί σύμβουλοί της θεωρούν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών ήταν σύμφωνο με τον Πολωνικό Νόμο και τις καλύτερες εταιρικές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς. Στην κατεύθυνση αυτή και προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Totolotek θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα λάβει όλα τα μέτρα ώστε να προστατεύσει τα δικαιώματα της και να επιτραπεί η αποκατάσταση της λειτουργίας της.»

Η Totolotek συνεισφέρει περίπου 1% στα συνολικά κέρδη (Ebitda) του Ομίλου INTRALOT και προς το παρόν στο δίκτυο των σημείων πώλησης της θα συνεχίσουν να πωλούνται τα υπόλοιπα προϊόντα και οι υπηρεσίες της.