Ανακοίνωση (26/03/2008)

Στα πλαίσια του άρθρου 21 του ν. 3556/2007, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε διαδικασία διεκδίκησης της NOVA.