Ανακοίνωση (30/09/2009)

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι η κα Ευσταθία Λαναρά από 1η Οκτωβρίου, 2009, αναλαμβάνει καθήκοντα Group Financial Planning Executive. Νέος Διευθυντής Λογιστηρίου ορίζεται ο κος Νικόλαος Παυλάκης, στέλεχος με μακρά θητεία στον Όμιλο INTRALOT.