Ανακοίνωση (31/03/2006)

Σχετικά με ερώτημα που μας απευθύνατε με την από 13907/29.3.2006 επιστολή σας και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 285 του Κανονισμού του ΧΑ, όσον αφορά δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και την είσοδο της Εταιρίας μας στην αγορά των καζίνο απαντούμε τα εξής:
1. Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου περιλαμβάνεται μεταξύ των επιλογών που εξετάζει η Εταιρία όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων εκτιμωμένου ύψους μεταξύ 100-150 εκατ. ευρώ για τη μελλοντική χρηματοδότηση πιθανών νέων έργων.
2. Σχετικά με την είσοδο της Εταιρίας στην αγορά των καζίνο, η Εταιρία έχει ήδη υλοποιήσει και συνεχώς αναπτύσσει εφαρμογές, παιχνίδια και συστήματα τα οποία απευθύνονται, μεταξύ άλλων αγορών, και στην αγορά των καζίνο, η οποία αποτελεί μεσοπρόθεσμα στόχο επιχειρηματικής ανάπτυξης για την Εταιρία μας. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα και ληφθούν αποφάσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, η Εταιρία μας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές και το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.