ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι ο κ. Βασδάρης Βασίλειος, μέχρι πρότινος Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας με σημαντική και πολυετή συνεισφορά σε εταιρίες του Ομίλου, αναλαμβάνει από την 1/6/2010 τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Cyprus Holdings που ηγείται των θυγατρικών εταιριών της INTRALOT στην Κύπρο.

Το Οικονομικό Τμήμα της INTRALOT θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών & Ανάπτυξης του Ομίλου, κου Παντολέων Ιωάννη.