Ανακοίνωση (31/10/2007)

Η εταιρεία INTRALOT ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε δημοσίευση λογιστικής κατάστασης 8μηνου 2007.
Η δημοσίευση γίνεται για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 46, προκειμένου η εταιρεία να προβεί στην διανομή προμερίσματος χρήσεως 2007.
Η λογιστική κατάσταση 8μηνου δημοσιεύεται σήμερα Τετάρτη 31.10.2007 στις εφημερίδες "ΒΗΜΑ", "ΚΕΡΔΟΣ" & "ΑΜΑΡΥΣΙΑ".