Ανακοίνωση (01/08/2006)

Στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 285 του Κανονισμού του ΧΑ σχετικά με δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου της 01/08/2006 απαντούμε τα εξής:
Η Εταιρία Gidani στην οποία συμμετέχει η INTRALOT South Africa, θυγατρική της INTRALOT, συμμετέχει στο διαγωνισμό της Λοταρίας της Νοτίου Αφρικής που αφορά την ανάληψη της λειτουργίας και της προμήθειας της τεχνολογικής υποδομής της Λοταρίας. H διαδικασία για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.
Όταν υπάρξει οριστική κατάληξη σχετικά με την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως θα ενημερώσουμε άμεσα με σχετική ανακοίνωση το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.