Ανακοίνωση για δημοσίευση λογιστικής κατάστασης 8μήνου

Η εταιρεία INTRALOT ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε δημοσίευση λογιστικής κατάστασης 8μηνου 2008 της μητρικής εταιρείας. Η δημοσίευση γίνεται για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 46, προκειμένου η εταιρεία να προβεί στην διανομή προμερίσματος χρήσεως 2008. Το ποσό του προμερίσματος ανέρχεται σε 0,11€ ανά μετοχή προ παρακρατήσεων φόρου. Η εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία ορισμού των δικαιούχων, την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του προμερίσματος καθώς και την πληρώτρια τράπεζα. Η λογιστική κατάσταση 8μηνου δημοσιεύεται σήμερα Τρίτη 14.10.2008 στις εφημερίδες "ΒΗΜΑ", "ΗΜΕΡΗΣΙΑ" & "ΑΜΑΡΥΣΙΑ".