Ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της INTRALOT