ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

Η INTRALOT ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2010

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΚΑΤΑ 4,1% (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)
ΙΣΧΥΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΣΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ

 

Η INTRALOT, η πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2010, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου INTRALOT μειώθηκε κατά 10,9% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009, φτάνοντας τα €228 εκατ. Για λόγους σύγκρισης αξίζει να σημειώσουμε ότι εξαιρώντας τα οικονομικά αποτελέσματα του νέου τουρκικού συμβολαίου τόσο για το Α’ τρίμηνο του 2009 όσο και το Α’ τρίμηνο του 2010, στην ίδια βάση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε μία μικρή μείωση της τάξης του 5,9%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν κάμψη 26,3% φτάνοντας τα €34 εκατ. συγκριτικά με τα €46,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2009, ενώ εξαιρουμένων των οικονομικών αποτελεσμάτων του νέου τουρκικού συμβολαίου, το EBITDA αυξήθηκε κατά 4,1%, αναδεικνύοντας τη δυναμικότητα των υπόλοιπων έργων. Επιπλέον, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα της Βουλγαρίας στο νέο φόρο, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), στην ίδια βάση, σημείωσαν αύξηση 9,8% στο Α’ τρίμηνο 2010, συγκρινόμενα με το Α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ήταν €27,7 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 37,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EAT) μειώθηκαν κατά 31,5% φτάνοντας τα €15,1 εκατ. από €22,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2009 τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη έχουν σταθεροποιηθεί το Α’ τρίμηνο 2010, παρά τη δύσκολη σύγκριση εξαιτίας των δυσμενών αποτελεσμάτων του στοιχήματος το Α’ τρίμηνο 2010.

Ο Όμιλος παρουσίασε μία υγιή θετική ταμειακή ροή €26,8 εκατ. σε σχέση με την αρνητική ταμειακή ροή των €9,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου πρακτικά παρέμεινε σταθερός σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2009 παρά τις επενδύσεις των €25,1 εκατ. για την έναρξη νέων έργων το Α’ τρίμηνο του 2010.

Αναφορικά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €26,1 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 4,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2009, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 37,6% φτάνοντας τα €7 εκατ. Τέλος, όσον αφορά στα κέρδη μετά φόρων (EAT), αυτά διαμορφώθηκαν στα €2,8 εκατ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2010, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, δήλωσε: “Το πρώτο τρίμηνο για το οικονομικό έτος 2010 υπήρξε αρκετά δυνατό για την INTRALOT με κύκλο εργασιών που έφτασε τα €228 εκατ. και με €34 εκατ. EBITDA παρά τα δυσμενή αποτελέσματα του στοιχήματος σε μερικές χώρες, τα οποία αύξησαν την καταβολή κερδών προς τους νικητές στο τρίμηνο και παρά την αύξηση του φόρου στα τυχερά παιχνίδια στη Βουλγαρία στις αρχές του έτους.

Επιπλέον, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της SVL, της τζαμαϊκανής εταιρείας τυχερών παιχνιδιών που εξαγοράσαμε στις αρχές του 2010, δεν συμπεριελήφθησαν στα αποτελέσματά μας του Α’ τριμήνου 2010, κάτι που θα πραγματοποιηθεί στο Β’ τρίμηνο εξαιτίας τυπικών διαδικαστικών θεμάτων.

H Εταιρεία εισήλθε σε μία νέα σταθερά αναπτυξιακή πορεία μετά το νέο τουρκικό συμβόλαιο στοιχήματος. Η διαρκής ανοδική πορεία των αναπτυσσόμενων αγορών ενισχύει την αισιοδοξία μας, καθώς η INTRALOT έχει επενδύσει από νωρίς σε αυτές τις αγορές σε όλον τον κόσμο.

Μέχρι στιγμής, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στις αναπτυγμένες αγορές και η αύξηση των φόρων στα τυχερά παιχνίδια σε ορισμένες περιοχές χωρίς επαρκή ανάλυση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει, επηρέασαν την απόδοση της εταιρείας. Ωστόσο, καθώς οι Κυβερνήσεις συνειδητοποιούν ότι προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους από τα τυχερά παιχνίδια πρέπει να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, παρά να αυξάνουν τους φόρους, η κρίση αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις για την εταιρεία στο προσεχές μέλλον.

Ο Όμιλος INTRALOT εξετάζει προσεχτικά αρκετές ενδιαφέρουσες εξελίξεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα ή αναμένονται να πραγματοποιηθούν στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς και πορεύεται με σαφώς μικρότερο ρίσκο στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών και στην επέκταση της ηγετικής της θέσης στην παγκόσμια αγορά τυχερών παιχνιδιών».