Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (27/02/2008)

Η εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι:

-Ο κ. Δήμος Αντώνιος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 25.02.2008 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 26.800,00 ευρώ.

-Ο κ. Ζαχαράκης Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 25.02.2008 σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 13.400,00 ευρώ.

-Ο κ. Φαρρής Κωνσταντίνος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 25.02.2008 σε πώληση 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 81.000,00 ευρώ.

-Ο κ. Γάγγας Ιωάννης – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 25.02.2008 σε πώληση 3.049 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 41.212,48 ευρώ.

-Ο κ. Μπορονικολός Ανδρέας – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 25.02.2008 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 26.600,00 ευρώ.

-Ο κ. Αθανασίου Ηλίας – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 25.02.200 ε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 13.500,00 ευρώ.

-Ο κ. Τσιλίδης Αργύριος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 25.02.2008 σε πώληση 3.750 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 50.625,00 ευρώ.

-Ο κ. Χατζηγρηγοριάδης Δημήτριος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 25.02.2008 σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 40.500,00 ευρώ.

-Ο κ. Μανδράκας Ελευθέριος – υπόχρεο πρόσωπο βάση του Ν.3340/2005 – προέβη την 31.1.2008 σε αγορά (άσκηση stock option) 750 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 3.750,00 ευρώ και την 25.02.2008 σε πώληση 250 κοινών ονομαστικών μετοχών της INTRALOT, μετά δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας 3.365,00 ευρώ.