Ανακοίνωση σχετικά με την δυνητική αγορά-στόχο για τις Ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας