Ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της πώλησης των μετοχών της Azerinteltek QSC

Ο Όμιλος INTRALOT, σε συνέχεια της από 19/11/2018 ανακοίνωσής του, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η πώληση των μετοχών ποσοστού 51% της Azerinteltek QSC, που κατείχε η INTELTEK, θυγατρική κατά 45% του Ομίλου INTRALOT, στην Baltech Investment LLC.  έναντι συνολικού τιμήματος €19.530.177.