Ανακοίνωση

Η INTRALOT, σε συνέχεια των από 30.7.2021 και 3.8.2021 ανακοινώσεών της και των γνωστοποιήσεών της για τις σημαντικές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, ανακοινώνει ότι αποσύρθηκαν οι αγωγές κατά των εταιρειών του Ομίλου INTRALOT στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης (US District Court for the Southern District of New York) σχετικά με παραβίαση όρων της δανειακής σύμβασης των ομολογιών λήξης 2024 και της νομοθεσίας της Πολιτείας της Ν. Υόρκης.  Συγκεκριμένα οι ενάγοντες (επενδυτικά κεφάλαια που κατέχουν ομολογίες λήξεως 2024 και η UMB Bank, N.A., υπό την ιδιότητά της ως διάδοχου θεματοφύλακα των ομολογιών λήξεως 2024)  οικειοθελώς παραιτήθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου 2022 του δικογράφου των αγωγών τους.