ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει ότι ο κ. Aντώνιος Κεραστάρης (Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου), αγόρασε στις 26/07/18 ομολογίες ύψους €400.000 (€500M, 5.25% Senior Notes due 2024 ISIN XS1685702794) έναντι μετρητών.
Οι εν λόγω ομολογίες διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.