ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ‘Ομιλος INTRALOT ανακοινώνει ότι μέσω της ελεγχόμενης θυγατρική της, INTRALOT GLOBAL HOLDINGS BV, προχώρησε στην επαναγορά ομολογιών ύψους €1,5 εκατ. (€500M, 5.25% Senior Notes due 2024 ISIN XS1685702794) έναντι μετρητών. Οι εν λόγω ομολογίες διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.