Ανακοίνωση (06/12/2017)

Η INTRALOT, σε συνέχεια της από 30/8/2017 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι η Gamenet Group S.p.A. ολοκλήρωσε στις 4 Δεκεμβρίου 2017 τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών προς πώληση των κοινών ονομαστικών μετοχών της, από την TCP Lux Eurinvest, προς θεσμικούς επενδυτές. Η τιμή διάθεσης ανέρχεται σε €7,50 ανά μετοχή, ενώ η κεφαλαιοποίηση της Gamenet θα ανέλθει στα €225 εκ. Η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης έχει προγραμματιστεί για τις 6 Δεκεμβρίου 2017. Η INTRALOT Italian Investments B.V., θυγατρική της INTRALOT S.A., διατηρεί την συμμετοχή της με 20% στην Gamenet.