Ανακοίνωση (13/09/2013)

13/09/2013

Σε συνέχεια διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσων αφορά την από 11/9/2013 ανακοίνωση της Eταιρίας σχετικά  με την αντιδικία της θυγατρικής εταιρίας στις ΗΠΑ, INTRALOT Inc, κατά του Τμήματος εσόδων της Πολιτείας του Ιλινόις που σχετίζεται με τον διαγωνισμό Ιδιωτικοποίησης της Πολιτειακής Λοταρίας που πραγματοποιήθηκε το 2010, διευκρινίζουμε τα εξής:

Το Τμήμα Εσόδων της Πολιτείας του Ιλινόις διευκρινίζει και επιβεβαιώνει σε επιστολή του ότι ο αποκλεισμός της θυγατρικής μας εταιρίας από τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού δεν συνδεόταν με τη φήμη και φερεγγυότητα της Eταιρίας, όπως αποτυπώθηκε σε σχετικά δημοσιεύματα με βάση αναφορά της Εταιρίας Kroll.

Η έναρξη της αντιδικίας από την INTRALOT Inc δεν αποσκοπούσε σε αποκατάσταση οικονομικής ζημίας, δεδομένου ότι η εταιρία συμμετείχε στο σχετικό διαγωνισμό διεκδικώντας νέο συμβόλαιο στην Πολιτεία του Ιλινόις κι όχι για την ανανέωση υπάρχοντος έργου, αλλά στην επιβεβαίωση της φήμης και φερεγγυότητάς της, δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες στον κλάδο δραστηριότητας της Εταιρίας παγκοσμίως.