ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (19/01/2015)

Η εταιρία INTRALOT ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της αποχώρησης από τον Όμιλο των κ.κ. Ιωάννη Παντολέων, Group Chief Operating Officer και Γεώργιου Ζενζεφίλη, Group Chief Products & Services Officer, ο μέχρι πρότινος President Latin America, Western Europe & Africa, κ. Νίκος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Group Chief Operating Officer ενώ τα καθήκοντα του Group Chief Products & Services Officer θα τα ασκεί προσωρινά ο Group Deputy CEO, κ. Σωκράτης Σ. Κόκκαλης.