Ανακοίνωση (20/06/2012)

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι μέσω της θυγατρικής της στη Μεγάλη Βρετανία, INTRALOT Finance UK plc, ολοκλήρωσε στο Λονδίνο τη σύναψη Σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου (Forward Start Facility Agreement), συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η νέα αυτή δανειακή γραμμή, η οποία υπερέβη τον αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ, θα έχει διάρκεια μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.

Διοργανώτριες τράπεζες και Mandated  Lead Arrangers είναι η Citibank N.A. (υποκατάστημα Λονδίνου), η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (θυγατρική της Credit Agricole) και η HSBC Bank plc.

Το Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου της INTRALOT Finance UK plc που λήγει το Δεκέμβριο του 2012, καθώς επίσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, επενδύσεις και κεφαλαιακές δαπάνες.

Ο κ. Ιωάννης Παντολέων, Chief Financial Officer της INTRALOT, δήλωσε: “Η επιτυχής ολοκλήρωση της σύναψης Δανειακής Σύμβασης μέσα σε ένα τόσο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον είναι το αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομικής θέσης της INTRALOT και της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων μας. Το Δάνειο θα μας παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα, για να υποστηρίξουμε τη διεθνή παρουσία μας και να διεκδικήσουμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες παγκοσμίως”.