Ανακοίνωση (22/12/2016)

Η INTRALOT ανακοινώνει τη σύσταση Διεύθυνσης Treasury & Investor Relations υπό τον κ. Ευάγγελο Ράπτη εντός της Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου. Στα πλαίσια της ανωτέρω αναδιοργάνωσης, ο υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων & Κεφαλαιαγορών κ. Μιχάλης Τσαγκαλάκης, αναλαμβάνει και καθήκοντα Προϊσταμένου Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, σε αντικατάσταση του κ. Ηλία Αθανασίου, ο οποίος αποχωρεί από την Εταιρία.