Ανακοίνωση (25/11/2016)

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι o Όμιλος INTRALOT μεταβίβασε, στις 24 Νοεμβρίου, 2016, ποσοστό 80% των δραστηριοτήτων του Ομίλου στο Περού, στην NG Entertainment PeruS.A.C. έναντι τιμήματος 68,7 εκατ. USD. Κατόπιν της συναλλαγής αυτής,  ο Όμιλος INTRALOT θα διατηρήσει την παρουσία του στην αγορά του Περού κατέχοντας το υπόλοιπο 20% και θα συνεχίσει να παρέχει στις τοπικές δραστηριότητες τεχνολογικές υπηρεσίες και λύσεις.

Ο Όμιλος INTRALOT λειτουργεί αριθμοπαιχνίδια και αθλητικά στοιχήματα στη χώρα μέσω ενός δικτύου 3.700 σημείων πώλησης (POS) και του διαδικτύου. Η συναλλαγή συμβαδίζει με τη στρατηγική του ομίλου INTRALOT για τη δημιουργία, σε επιλεκτικές χώρες, στρατηγικών συνεργασιών με ισχυρούς τοπικούς εταίρους που προσφέρουν σημαντικές συνέργειες καθώς και την τεχνογνωσία της τοπικής αγοράς, ενισχύοντας την ανάπτυξη των τοπικών εταιριών