Ανακοίνωση (26/05/2016)

Ο όμιλος INTRALOT ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον όμιλο Nexus για την πώληση του 80% της Intralot de Peru S.A.C., 100% θυγατρικής του ομίλου στο Περού. Μετά τη συναλλαγή η INTRALOT θα συνεχίσει να αποτελεί τον τεχνολογικό πάροχο της εταιρίας και θα κατέχει το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot de Peru S.A.C.

Η Intralot de Peru S.A.C. λειτουργεί αριθμοπαιχνίδια και αθλητικά στοιχήματα στη χώρα, μέσω ενός δικτύου 3.700 σημείων πώλησης (POS) και του Διαδικτύου. Η συμφωνία συμβαδίζει με τη στρατηγική του ομίλου INTRALOT για τη δημιουργία, σε επιλεκτικές χώρες, στρατηγικών συνεργασιών με ισχυρούς τοπικούς εταίρους που προσφέρουν σημαντικές συνέργειες καθώς και την τεχνογνωσία της τοπικής αγοράς, ενισχύοντας την ανάπτυξη των τοπικών εταιριών.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται σε τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβάνοντας την συναίνεση τρίτων.

Η Εταιρεία θα επανέλθει με περαιτέρω ανακοινώσεις, όπως απαιτείται από το ρυθμιστικό πλαίσιο.