Ανακοίνωση (29/07/2015)

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι πρόσφατα η κα Αλίνα Παπαγεωργίου ανέλαβε τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου (Group HR Director). H κα Παπαγεωργίου είναι κάτοχος BSc από το Deree, American College of Greece με εξειδίκευση σε Management & Organisational Behaviour και ΜΒΑ από το City University Business School, London. H κα Παπαγεωργίου κατείχε σημαντικές θέσεις ευθύνης στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων HR Director της Diageo Ελλάδος και Τουρκίας, HR Director της Astra Zeneca Ελλάδας, και Group HR Director του Ομίλου Vivartia.