Ανακοίνωση (24/10/2012)

Η INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005, ότι ο κος Κληρονόμου Λάμπρος του Ιωάννη ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του κου Δημήτρη Γιάσσαρη. Ο κος Γιάσσαρης θα συνεχίσει να εργάζεται στην Εταιρία στη Διεύθυνση Θυγατρικών & Επιχειρησιακής Ανάπτυξης.