Ανακοίνωση 13/08/2014

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το ύψος της οικονομικής προσφοράς για την χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, για χρονικό διάστημα είκοσι ετών η INTRALOT επιβεβαιώνει ότι η οικονομική πρότασή της σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 56.281.920 € σε σημερινές τιμές (συμπεριλαμβανομένου του ποσού 5.250.000€ που ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ). Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται επιπλέον έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου που αναμένονται από την συνέχιση της ιπποδρομιακής δραστηριότητας στην Ελλάδα (όπως φορολογία τυχερών παιχνιδιών, κέρδη νικητών, φόρος εισοδήματος κλπ.).