Απάντηση σε επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α

Σε απάντηση των από 21/06/2006 επιστολών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 και τα άρθρα 281 & 285 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρία γνωστοποιεί τα εξής:

Α) Η Εταιρεία βρίσκεται σε πρωταρχικό στάδιο εξετάσεως της πιθανότητας εισαγωγής στο χρηματιστήριο των μετοχών των θυγατρικών της εταιρειών στην Βουλγαρία και την Τουρκία, όμως δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση. Συνακολούθως, καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για τον χρόνο πιθανής εισαγωγής τους, ούτε σχετικά με την χρηματιστηριακή αγορά στην οποία ενδεχομένως οι μετοχές των ανωτέρω εταιρειών θα εισηχθούν προς διαπραγμάτευση.

Β) Αναφορικά με το ύψος των κεφαλαίων που το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι σκοπεύουμε να αντλήσουμε από την πιθανή εισαγωγή θυγατρικών μας, η Εταιρεία απαντά ότι ουδέποτε έχει κάνει αναφορά στο ύψος των κεφαλαίων που σκοπεύει να αντλήσει και συνεπώς διαψεύδει κάθε ποσό που δημοσιεύεται. Όποτε και αν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις θα ενημερώσουμε άμεσα με σχετική ανακοίνωση το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.